غذای اصلی

شیشلیک صفدری

۲۶۳

کباب برگ

۲۴۵

فیله مخصوص صفدری

۲۶۸

کباب لقمه

۱۴۵

جوجه کباب زعفرانی

۱۳۵

جوجه با استخوان

۱۲۵

ماهیچه مخصوص

۲۵۵

گردن مخصوص

۲۵۰

برنج اعلای ایرانی

۳۸

پیش غذا

ماست ساده

۲۷

ماست خیار

۳۵

بورانی اسفناج

۳۵

ماست موسیر

۳۰

بورانی بادمجان

۳۵

سوپ مخصوص

۳۷

سالاد مخصوص

۷۵

سالاد فصل

۵۰

زیتون پرورده

۵۵

سیر ترشی

۲۶

نوشیدنی

شربت زعفران

۸۶

شربت به لیمو

۳۸

شربت نعناع

۳۵

شربت لیمو زنجبیل

۳۵

موهیتو

۶۰

نوشابه (کوکا، فانتا، اسپرایت، زیرو)

قیمت مصوب

دلستر

قیمت مصوب

دوغ سنتی (پارچ)

قیمت مصوب

آب معدنی

قیمت مصوب